Home Portfolio 포트폴리오

제목 고려삼절편(사각)
 

 
 
[품   명]  고려삼절편 5입
[성   분]  6년근홍삼 65%,봉밀(국산) 및 올리고당 35%
[함   량]  20g x 5pack
[유   형]  절편
 

[  ]  高麗參切片 5入

[  ]  6年根 紅蔘65% , 蜂蜜(韓國產) 低聚糖 35%]

[  ]  20g x 5pack

[  ]  切片